KCG Actueel "Luchtdicht bouwen''

Doelgroep
Technisch midden en hoger kader.
Een ieder die beroepsmatig met het onderwerp in aanraking komt, zoals: leidinggevend, voorbereidend of ontwerpend personeel.

Waarom?
Comfortabel, energiezuinig en duurzaam bouwen zijn de kernbegrippen in de huidige bouw. Luchtdicht bouwen speelt een belangrijke rol bij het comfort van het gebouw, de energiezuinigheid daarvan en het voorkomen van bouwfysische problemen. Luchtdicht bouwen is geen vrijblijvende zaak meer!

Opdrachtgevers eisen steeds vaker dat er luchtdicht wordt gebouwd. Maar waarom moet er luchtdicht worden gebouwd? Wat zijn de ontwikkelingen op dit gebied? Welke eisen gelden er en wat betekent dit voor mijn gevelelement? Hoe krijg ik mijn aansluitdetails dicht? Welke maatregelen moet ik treffen? Welke dichtingen zijn er? En hoe kan de luchtdichtheid tijdens het werk en achteraf worden gecontroleerd?

Tijdens deze cursus leert u welke eisen, zowel publiek- als privaatrechtelijk, er gelden en hoe je een luchtdichte aansluiting kunt ontwerpen en realiseren.

Aan de orde komen
-    Zeven redenen om luchtdicht te bouwen.
-    Theorie (hoe ontstaat een luchtstroom/drukverschil),
      wat is een qv;10, qv;50,hoe reken je om, relatie met ventilatie, e.d.;
-    Regelgeving (publiek): Bouwbesluit, EPC, qv;10, CE;
-    Richtlijnen / eisen (privaat):
      BREEAM, RGD, NEN 3660/NEN 3661, VKG, BRL’s, etc;
-    Ontwerpaspecten: hoe ontwerp je een luchtdicht gebouw / luchtdicht detail?
      Welke uitgangspunten hanteer je? Waar ligt de luchtdichte lijn?
-    Rekenmethoden / bepaling qv;10, op basis van de NEN-8088-1;
-    Dichtingsmaterialen: de tien meest voorkomende dichtingsmaterialen
      (denk aan eigenschappen, toepassingsgebied, e.d.);
-    Uitvoeringsaspecten;
-    Controle, meet- en onderzoeksmethoden;
-    In tien stappen naar een luchtdicht gebouw (stappenplan).

Werkwijze
Aan de hand van illustraties en beeldmateriaal uit de praktijk wordt ‘Luchtdicht bouwen’ toegelicht. De docent legt aan de hand van praktische voorbeelden en details de materie uit. Er is ruim voldoende tijd om tijdens de cursus vragen te stellen of om praktijksituaties aan de docent voor te leggen. De docent laat tijdens de cursus diverse dichtingsmaterialen en monsters zien zodat de cursist ook daadwerkelijk een gevoel bij deze materialen krijgt.

Aanvullende cursusinformatie
Tijdens de cursus wordt een hand-out uitgereikt.

Datum
Doorlopend, check voor de meest recente datum onze cursuskalender.

Tijd
16:00 – 20:30

Kosten
€ 235,- (ex BTW)

Locatie
Nieuwegein

Subsidie
Is uw bedrijf aangesloten bij het OOM dan kunt u in aanmerking komen voor de PTT subsidie regeling. U dienst dit vooraf zelf bij het OOM aan te vragen. Voor meer informatie www.oom.nl.

Op deze cursus zijn de Algemene Voorwaarden KCG van toepassing, deze kunt u hier vinden.