Projectleider Bouw I

Doelgroep
Directies en leidinggevend kader, die projecten moeten besturen.

Waarom
Steeds meer wordt er een beroep gedaan op andere kwaliteiten van functionarissen dan alleen de technische kwaliteiten. Het gaat dan om leidinggeven en besturen. Actueel is op dit moment de positie van de leidinggevende op (gevel)bouwprojecten. Steeds vaker ontmoet de projectleider van een professionele gevelbouwer bij de andere bouwpartners grote deskundigheid op algemeen terrein. Om de “weerbaarheid” van onze leidinggevenden, onze projectleiders, te vergroten, ontwikkelde het Kennis Centrum Gevelbouw de cursus Projectleider Bouw 1.

Resultaten
Na afloop van de cursus Projectleider Bouw 1 beschikken de cursisten over kennis om anderen in projectteams aan te sturen, kunnen gedegen overleg voeren, zijn thuis in de coördinatie van projecten en in projectbeheersing. Bovendien zijn zij dan goede gesprekspartners voor de overige deelnemers in het bouwproces.

Aan de orde komen
- projectorganisatie versus staf-/lijnorganisatie
- definitie en kenmerken van een project
- organisatie en fasering van een project
- beheersaspecten (tijd, geld, kwaliteit, informatie, organisatie)
- bijzondere probleemgebieden
- planning en projectanalyse
- juridische kaders, contracten, meer- en minderwerk
- communicatie en gespreksvaardigheid.

Werkwijze
Er wordt uiteraard theorie en projectkennis gedoceerd. Al de besproken onderwerpen komen, toegesneden op de gevelbouw, aan de orde. Ze worden afgewisseld met oefeningen waarin de eigen praktijkervaring van de deelnemers ruimschoots aandacht krijgt. In oefensituaties krijgen de deelnemers de gelegenheid gezamenlijk problemen te herkennen, op te lossen en de overige (bouw)partners te motiveren, te controleren. Tot slot vindt een evaluatie plaats. De cursus bestaat uit vier cursusdagen in groepen van maximaal 12 deelnemers.

Aanvullende cursusinformatie
Nee

Cursusdatum
Doorlopend, cursusagenda 

Tijd
Vier dagen

Deelnamebedrag
€ 1.725,- (excl. BTW)

Subsidie
Is uw bedrijf aangesloten bij het OOM dan kunt u in aanmerking komen voor de PTT subsidie regeling. U dient dit vooraf zelf bij het OOM aan te vragen. Voor meer informatie OOM.

Op deze cursus zijn de Algemene Voorwaarden KCG van toepassing, deze kunt u hier vinden.