Projectleider Bouw II

Doelgroep
Directies en leidinggevend kader, die projecten moeten besturen. Het gaat daarbij minder om de techniek van de projectleider, maar meer om inzicht, begrip en vaardigheden. Iedereen die de cursus Projectleider Bouw I heeft gevolgd, maar ook de projectleider of liever projectmanager die reeds ervaring op dit gebied heeft is welkom.

Waarom
Steeds meer wordt er een beroep gedaan op andere kwaliteiten van functionarissen dan alleen de technische kwaliteiten. Het gaat dan om leidinggeven en besturen. Steeds vaker ontmoet de projectleider van een professionele gevelbouwer bij de andere bouwpartners grote deskundigheid op algemeen terrein. Om de “weerbaarheid” van deze projectleiders, te vergroten, ontwikkelde het KCG de cursus Projectleider Bouw II.

Resultaten
Na afloop van de cursus Projectleider Bouw II beschikken de cursisten over kennis om anderen in projectteams aan te sturen, kunnen gedegen overleg voeren, zijn thuis in de coördinatie van projecten en in projectbeheersing. Bovendien zijn zij dan goede gesprekspartners voor de overige deelnemers in het bouwproces.

Aan de orde komen
- projectmanagement en de projectmanager
- financiën, projecten en bedrijf
- verbetermanagement
- juridische aspecten
- teambuilding en teamrolmanagement
- communicatievaardigheden
- actuele zaken (o.a. CE-markering)
- de mens achter de projectmanager

Werkwijze
Er wordt uiteraard theorie en projectkennis gedoceerd. Al de besproken onderwerpen komen, toegesneden op de gevelbouw, aan de orde. Ze worden afgewisseld met oefeningen waarin de eigen praktijkervaring van de deelnemers ruimschoots aandacht krijgt. In oefensituaties krijgen de deelnemers de gelegenheid gezamenlijk problemen te herkennen, op te lossen en de overige partners te motiveren, te controleren. Maar er vinden ook groepsdiscussies, teamwerk en outdooroefeningen plaats. De cursus bestaat uit drie cursusdagen en een avond met overnachting. Er wordt gewerkt in groepen van maximaal 12 deelnemers. Er wordt een intensieve betrokkenheid en inbreng van de cursisten verwacht.

Cursusdata
Doorlopend, cursusagenda

Tijd
Drie dagen

Deelnamebedrag
€ 1.725,- (excl. BTW)

Subsidie
Is uw bedrijf aangesloten bij het OOM dan kunt u in aanmerking komen voor de PTT subsidie regeling. U dient dit vooraf zelf bij het OOM aan te vragen. Voor meer informatie OOM.

Op deze cursus zijn de Algemene Voorwaarden KCG van toepassing, deze kunt u hier vinden.