Gevel

Binnen deze categorie biedt het KCG verschillende cursussen aan voor zowel leidinggevend, als voorbereidend, als ontwerpend personeel.  

Verschillende cursussen die worden aangeboden, vallen onder de geveltechniek. Het doel van deze cursussen is streven naar actualiteit en brede kwaliteit in de gevelbouwsector.

Daarnaast hebben andere cursussen binnen dit cursusaanbod als doel kennis bij te brengen, over zowel de regelgeving als over de diverse producten en toepassingen, van bijvoorbeeld isolerende en zonwerende beglazing.

Op alle cursussen zijn de Algemene Voorwaarden KCG van toepassing, deze kunt u hier vinden.