Gevel

Binnen deze categorie biedt het Kennis Centrum Gevelbouw verschillende cursussen aan voor zowel leidinggevend, als voorbereidend, als ontwerpend personeel.  

Verschillende modules die worden aangeboden, vallen onder de geveltechniek. Het doel van deze modules is streven naar actualiteit en brede kwaliteit in de gevelbouwsector.

Daarnaast hebben andere opleidingen en modules binnen dit aanbod als doel kennis bij te brengen, over zowel de regelgeving als over de diverse producten en toepassingen.