Basiscursus Brandwerendheid

Veiligheid voor alles! Vanuit diverse invalshoeken kregen wij de vraag naar een goede basiscursus om de brandveiligheid te vergroten.
 
Daarom al weer het tweede jaar in het aanbod: 'Basiscursus brandwerendheid voor de gevelbouw'.

Het onderwerp brandwerendheid staat de laatste jaren veel in de belangstelling naar aanleiding van actualiteiten of anderszins in het kader van wet- en regelgeving. Reden te meer om daar een speciale module voor te ontwikkelen waarin alle relevante zaken omtrent de gevelbouw aan bod komen. Voor u een uitgelezen kans om in twee middagen uw kennis van brandwerendheid langs de lat te leggen en verder uit te breiden.
 
Deze module is het resultaat van een gezamenlijke inspanning van VMRG partnerbedrijven en deskundigen. Aan het ontwikkelen van de cursus hebben Kennis Centrum Gevelbouw, Reynaers, Hueck, Kawneer, Sapa: Wicona, Agentor, Panelen Holland, Kenniscentrum Glas, Efectis en SKGIKOB meegewerkt.
 
Voor wie?

Bent u constructeur, engineer,  werkvoorbereider of  bekleedt u een andere ontwerpende – of technische functie waarvoor kennis van brandwerendheid specifiek gericht op de gevelbouw gewenst is? Dan biedt deze module u een goede basis om met meer inzicht aan de slag te gaan en maakt dat u daarover als een goed gesprekspartner richting testen/onderzoeken en klanten op kan treden.

De opleiding is niet alleen bedoeld voor leden van de VMRG en VKG. Integendeel. De opleidingen van het Kenniscentrum Gevelbouw  zijn (open) opleidingen voor iedereen die een mooie toekomst binnen, of in samenwerking met, de gevelbouw na streeft.
 
Inhoud van de module
 
Onderwerpen die aan de orde komen zijn:
 • Achtergronden / Cijfers brand
 • Overzicht Wet en Regelgeving
 • Eisen met betrekking tot deuren
 • Brandfysica / Brandverloop
 • Materiaalgedrag
 • Constructiegedrag
 • Begrippen
 • Aandachtspunten regelgeving en normen
 • CE-markering
 • Brandwerende beglazing
 • Brandwerende panelen
 • Toepassing materialen binnen systemen
 • Basisprincipes voor oplossingen
 • Uitvoeringsfouten
 • Weerstand tegen rookdoorgang
Organisatie en docenten 
 
De module wordt verzorgd door een gerenommeerde docent die vanuit eigen kennis, ervaring en visie deelnemers een overzicht geeft van de hedendaagse gevelbouw. Het Kenniscentrum Gevelbouw ontwikkelt de inhoud van de module en draagt zorg voor de docenten. De projectcoördinator van SKG-IKOB zorgt voor de organisatie van de opleidingen.
 
Opleidingslocatie
 
Kenniscentrum  Gevelbouw, Einsteinbaan 1 te Nieuwegein,
tenzij in uw bevestiging anders wordt vermeldt.
 
Wanneer start ‘Brandwerendheid gevelbouw basis’?
 
Een module start bij minimaal 18 deelnemers. De planning voor deze module is:
 • Donderdagmiddag 21 januari 2021 van 13:00 tot 17:00 uur
 • Donderdagmiddag 28 januari 2021 van 13:00 tot 17:00 uur
Let op: Vooraf wordt er een lunch van 12.00 uur tot 13.00 uur een aangeboden.
 
Deelname
 
Aanmelden is mogelijk door het invullen van het inschrijfformulier op de website. Voor aanvang ontvangt u een bevestiging en nadere informatie over de module van de projectcoördinator.
 
U wilt meer?

Heeft u na het volgen van deze module de smaak te pakken en wilt u meer? Denk dan aan modules binnen de lijn Geveltechniek zoals ‘Materiaal’, ‘Constructie’ en ‘Bouwfysica’. Of bijvoorbeeld de module ‘Juridische aspecten van VMRG kwaliteitsen en – adviezen’.
 
Subsidie
 
Om in aanmerking te komen voor subsidie neem voor aanvang contact op met:
 • Stichting OOM als u de CAO Metaalbewerking (Metaalnijverheid / BV11) volgt. Voor meer informatie zie www.oom.nl. U kunt in aanmerking komen voor de PTT regeling
 • Stichting A+O  als u de CAO Metaalindustrie (Grootmetaal / BV10) volgt.  Voor meer informatie zie  www.ao-metalektro.nl
 • SSWT  als u de CAO voor de Timmerindustrie volgt. Voor meer informatie zie www.sswt.nl
Studieverklaring nodig
 
Voor deelname aan de opleiding hoeft u geen bewijs van eerder gevolgde opleidingen te overleggen.
 
Duur
 
U volgt twee dagdelen opleiding op locatie (13:00-17:30 uur).
Vooraf wordt er van 12.00 uur tot 13.00 uur een lunch aangeboden.
 
Er wordt daarnaast van u verwacht, dat u tussentijds de stof eigen maakt aan de hand van het lesmateriaal.
 
Prijs
 
Deelname aan de module inclusief lesmateriaal kost € 650,- exclusief BTW.
 
Bewijsstuk
 
Deze module bevat geen toetsing. U ontvangt een bewijs van deelname.