Geveltechniek Algemeen

 
In de module ‘geveltechniek algemeen’ krijgt u een overzicht van alle facetten van de professionele gevelbouw. Onderdelen die in de cursus aan bod komen zijn onder meer: de mogelijkheden en prestaties van materialen, gevelelementen, vliesgevels, ramen, deuren en puien. Tevens behandelen we relevante onderdelen van de normalisering, wet- en regelgeving (zoals bouwbesluit en certificering) én de actuele ontwikkelingen in de gevelbouw. Voor u is de deskundigheid vanuit de toeleverende industrie, advieswereld en professionele gevelbouw bijeengebracht in een compacte module van twee dagdelen.
 
Voor wie?

Bent u leidinggevende, werkvoorbereider of  bekleed u een ontwerpende - , technisch commerciële - of andere functie in de gevelbouw? Dan biedt deze module u de noodzakelijke basiskennis van de gevelbouw om op te kunnen treden als gesprekspartner voor architecten en andere belanghebbenden in de bouw.

De opleiding is niet alleen bedoeld voor leden van de VMRG en VKG. Integendeel. De opleidingen zijn (open) opleidingen voor iedereen die een mooie toekomst binnen gevelbouw na streeft.

Inhoud van de module

Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

  • VMRG kwaliteitseisen en -adviezen, bouwbesluit, relevante NEN-normen, beoordelingsrichtlijnen, CE-markering, KOMO certificering, controles en testen
  • Functionele eisen zoals wind-, water- en vochtdicht-, (brand)veilig-, inbraakwerend-, gezond- en energiezuinigheid en ook milieu, stijfheid en sterkte, geluid en gebruik
  • Materialen, producten en profielen, prefabricage en montage, actuele - en toekomstige ontwikkelingen in de gevelbouw

Aan de hand van praktijkvoorbeelden en vraagstukken kunt u zich verder verdiepen in de materie.

Organisatie en docenten    

De module wordt verzorgd door een gerenommeerde docent die vanuit eigen kennis, ervaring en visie deelnemers een overzicht geeft van de hedendaagse gevelbouw.

Het Kenniscentrum Gevelbouw ontwikkelt de inhoud van de module en draagt zorg voor de docenten.

De projectcoördinator van SKG-IKOB zorgt voor de organisatie van de opleidingen.

Opleidingslocatie    

Kenniscentrum  Gevelbouw, Einsteinbaan 1 te Nieuwegein,
tenzij in uw bevestiging anders wordt vermeldt.

Wanneer start de module Geveltechniek Algemeen?

Een module start bij minimaal 18 deelnemers. De geplande data voor deze module zijn:

  • Dinsdag 17 maart 2020 van 13:00 - 17:00 uur
  • Dinsdag 24 maart 2020 van 13:00 - 17:00 uur

Let op: Vooraf wordt er een lunch van 12.00 uur tot 13.00 uur een aangeboden.

Voor data van opleidingen zie ook de agenda 

Deelname

Aanmelden is mogelijk door het invullen van het inschrijfformulier op de website. Toekenning van plaatsen op basis van volgorde van binnenkomst aanmeldingen met een maximum van 25. Voor aanvang ontvangt u een bevestiging en nadere informatie over de module van de projectcoördinator.

Voor het zinvol volgen van de module is minimaal een MBO werk- en denkniveau vereist.

U wilt meer?

Heeft u na het volgen van deze module de smaak te pakken en wilt u meer? Dan zijn logische vervolgen binnen de lijn Geveltechniek de modules ‘Materiaal’, ‘Constructie’, ‘Statica’ en ‘Bouwfysica’.

Subsidie

Om in aanmerking te komen voor subsidie neem voor aanvang contact op met:

  • Stichting OOM als u de CAO Metaalbewerking (Metaalnijverheid / BV11) volgt. Voor meer informatie zie www.oom.nl. U kunt in aanmerking komen voor de PTT regeling
  • Stichting A+O  als u de CAO Metaalindustrie (Grootmetaal / BV10) volgt.  Voor meer informatie zie  www.ao-metalektro.nl
  • SSWT  als u de CAO voor de Timmerindustrie volgt. Voor meer informatie zie www.sswt.nl

Studieverklaring nodig

Voor deelname aan de opleiding hoeft u  geen bewijs van eerder gevolgde opleidingen te overleggen.

Duur

U volgt twee dagdelen opleiding op locatie (13:00-17:00 uur). Vooraf wordt er van 12.00 uur tot 13.00 uur een lunch aangeboden. 

Er wordt daarnaast van u verwacht, dat u tussentijds de stof eigen maakt aan de hand van het lesmateriaal en de www.vmrgkwaliteitseisen.nl.

Prijs

Deelname aan de module inclusief lesmateriaal kost € 570,- exclusief BTW.

Bewijsstuk

Deze module bevat geen toetsing. U ontvangt een bewijs van deelname.