Geveltechniek Bouwfysica 1

Bouwfysica is "de fysica van de gebouwde omgeving". Deze betreft de fysische aspecten van de gebouwde ruimte en van gebouwconstructies en installaties. De fysische aspecten zijn licht, warmte, lucht, vocht en geluid. De gebouwde ruimte omvat zowel de door mensen gecreëerde buiten- als de binnenruimte. De gebouwschil speelt hier een heel belangrijke rol in. Als gevelspecialist weet u na de cursus  al deze aspecten tot een logisch en verantwoord geheel te smeden.
 
De module ‘Bouwfysica’ (1) biedt, in twee dagdelen, een overzicht van belangrijke aspecten. U krijgt een goede basis op het vlak van warmte- en  vochttransport, hygrothermische - en vochttechnische aspecten bij ramen en gevels evenals geluidsisolatie en - transport en te nemen maatregelen.
 
Deelname aan deze module levert u actuele kennis over berekeningsmethodieken, bouwfysische effecten op de constructie zelf en bovenal de wijze waarop het binnenklimaat wordt ervaren en hoe u dit positief kan beïnvloeden.
 
Voor wie?

Heeft u behoefte aan kennis over de diverse aspecten van de bouwfysica en de rol die de gevel daarin speelt? Dan komt u als constructeur, engineer,  werkvoorbereider of  vanuit een andere ontwerpende – of (commercieel)  technische functie inhoudelijk beter beslagen ten ijs na het volgen van deze module. Dit, zowel intern bij uit uitoefenen van uw werkzaamheden als extern als gesprekspartner voor opdrachtgevers.
 
De opleiding is niet alleen bedoeld voor leden van de VMRG en VKG. Integendeel. De opleidingen van het Kenniscentrum Gevelbouw  zijn (open) opleidingen voor iedereen die een mooie toekomst binnen, of in samenwerking met, de gevelbouw na streeft.
 
Inhoud van de module

Onderwerpen die aan de orde komen zijn:
  • Warmtetransport en de rol van warmtegeleiding, -convectie en straling, waarbij vervolgens vanuit begrippen als warmte- en oppervlakteweerstand uiteindelijk de   warmtedoorgangscoëfficiënt aan de orde
  • Vochttransport waarbij zaken zoals relatieve vochtigheid, condensatie, het dauwpunt, diffusie vochtproductie en het effect op het binnenklimaat aan bod komen 
  • Hygrothermische aspecten waarbij aan de van kengetallen voor oppervlaktecondensatie en warmteverliezen u meer leert over mogelijke maatregelen, effecten en normen in de praktijk van de gevelbouw.
  • Vocht-technische aspecten, zoals condensatie ten gevolge van koudebruggen of binnen/buiten-klimaatomstandigheden, en wat dit betekent voor uw constructies? En wat is daarbij het effect van thermische isolatie en ventilatie?
  • Geluidsisolatie en – transport naar aanleiding van akoestische vraagstukken die kunnen optreden ten gevolge van lucht-, contact- en ander omgevingsgeluid. Oplossingen zoals geluidisolatie en geluidsabsorptie en de rol van de beglazing worden daarbij behandeld.
Organisatie en docenten 

De module wordt verzorgd door een gerenommeerde docent die vanuit eigen kennis, ervaring en visie deelnemers een overzicht geeft van de hedendaagse gevelbouw.
 
Het Kenniscentrum Gevelbouw ontwikkelt de inhoud van de module en draagt zorg voor de docenten. De projectcoördinator van SKG-IKOB zorgt voor de organisatie van de opleidingen.
 
Opleidingslocatie 

Kenniscentrum  Gevelbouw, Einsteinbaan 1 te Nieuwegein,
tenzij in uw bevestiging anders wordt vermeldt.
 
Wanneer start de module Bouwfysica 1?

Een module start bij minimaal 18 deelnemers. De geplande data voor deze module zijn:
  • Dinsdag 26 januari 2021 van 13:00 tot 17:00 uur
  • Dinsdag  2 februari 2021 van 10:00 tot 17:00 uur
Let op Er wordt (voorafgaand) een lunch van 12.00 uur tot 13.00 uur een aangeboden.
 
Deelname
 
Aanmelden is mogelijk door het invullen van het inschrijfformulier op de website.
Voor aanvang ontvangt u een bevestiging en nadere informatie over de module van de projectcoördinator.

Voor het zinvol volgen van de module is een HBO werk- en denkniveau wenselijk.
 
U wilt meer?

Heeft u na het volgen van deze module de smaak te pakken en wilt u meer? Dan zijn aanvullingen binnen de lijn Geveltechniek de modules ‘Materiaal’, ‘Constructie’ en ‘Statica’ om tot een logisch geheel te komen.
 
Ook is er een vervolg op deze module: ‘Geveltechniek Bouwfysica vervolg (2)’.
 
Subsidie
 
Om in aanmerking te komen voor subsidie neem voor aanvang contact op met:
  • Stichting OOM als u de CAO Metaalbewerking (Metaalnijverheid / BV11) volgt. Voor meer informatie zie www.oom.nl. U kunt in aanmerking komen voor de PTT regeling
  • Stichting A+O  als u de CAO Metaalindustrie (Grootmetaal / BV10) volgt.  Voor meer informatie zie  www.ao-metalektro.nl
  • SSWT  als u de CAO voor de Timmerindustrie volgt. Voor meer informatie zie www.sswt.nl
Studieverklaring nodig
 
Voor deelname aan de opleiding hoeft u geen bewijs van eerder gevolgde opleidingen te overleggen.
 
Duur
 
U volgt twee dagdelen opleiding op locatie (13:00-17:00 uur).
Vooraf wordt er van 12.00 uur tot 13.00 uur een lunch aangeboden.
 
Er wordt daarnaast van u verwacht, dat u tussentijds de stof eigen maakt aan de hand van het lesmateriaal en het naslagwerk ‘Gevels en Bouwfysica’.
 
Prijs
 
Deelname aan de module inclusief lesmateriaal kost € 570,- exclusief BTW.
 
Bewijsstuk
 
Deze module bevat geen toetsing. U ontvangt een bewijs van deelname.