Geveltechniek Statica 1

 
Hoe zorgt u dat een gevelelement in Nederland voldoet aan gestelde eisen en bepalingsmethoden wat betreft de strekte en stijfheid van de constructie? En vervolgens, hoe verankert u dit ‘niet-dragend gevelelement’ op een juiste wijze aan de achterliggende constructie met oog voor alle optredende krachten?
 
De module ‘Statica’  biedt, in drie dagdelen, een basis voor het rekenen aan veel voorkomende gevelelementen om te komen tot een goede dimensionering van de gevel. Dit, op basis van de bepaling van de mogelijk optredende belastingen op de gevel en de spanningen en vormveranderingen die dit in de constructie van de gevel veroorzaken. 

Deelname aan deze module levert u actuele kennis over berekeningsmethodieken, toetsingscriteria en achtergronden. U maakt de kennis eigen aan de hand van een casus. Tevens gaat u naar huis met vele rekenvoorbeelden en het VMRG naslagwerk ‘Gevels en Statica’.
 
Voor wie?

Bent u constructeur, engineer,  werkvoorbereider of  bekleed u een andere ontwerpende – of technische functie waarvoor kennis van statica specifiek gericht op de gevelbouw gewenst is? Dan biedt deze module u een goede basis om met meer inzicht aan de slag te gaan en de benodigde berekeningen te kunnen maken.
 
De opleiding is niet alleen bedoeld voor leden van de VMRG en VKG. Integendeel. De opleidingen van het Kenniscentrum Gevelbouw  zijn (open) opleidingen voor iedereen die een mooie toekomst binnen, of in samenwerking met, de gevelbouw na streeft.
 
Inhoud van de module
 
Onderwerpen die aan de orde komen zijn:
  • De rekenmethodiek en toetsingscriteria volgens de Euronormen, gevolgklassen en belastingen. De relatie tussen Eurocodes en productnormen zoals EN1090 en EN13830 (ook CE markering). En meer specifiek: wat betekent dit voor de berekeningen voor gevels en puien?
  • Het  berekenen van belastingen en combinaties daarvan voor de gevelelementen is daarbij een onderdeel van de berekeningen. Denk aan permanente belastingen, sneeuw- en windlasten of meer bijzonder aan seismische-, temperatuur- of accidentele lasten. Bepaling van de windgebieden, - terreinruwheid, - de druk op de gevel en het voldoen aan vereisten qua sterkte en stijfheid worden daartoe tevens behandeld. 
  • Aan de hand van vele rekenvoorbeelden en bijbehorende tabellen leert u hoe te komen tot een goede dimensionering van de gevel op sterkte en stijfheid. Dit voor diverse (combinaties) van materialen, o.a. op basis van bepaling van krachten, doorbuigingen, traagheids- en weerstandsmomenten.
  • De wijzen waarop u de verankering en borging van de gevel aan de ruwbouw kan realiseren met oog voor toleranties, het overbrengen van krachten en voorkomen van bezwijking en dat bij diverse materiaalkeuzes. Ook hierbij weer praktijkvoorbeelden en berekeningen.
Voor de oefeningen (casus) en berekeningen (onder andere in Excel) dient u, indien u beschikt over een laptop of een ander geschikt mobiel device, deze mee te brengen. 
 
Organisatie en docenten 

De module wordt verzorgd door een gerenommeerde docent die vanuit eigen kennis, ervaring en visie deelnemers een overzicht geeft van de hedendaagse gevelbouw. Het Kenniscentrum Gevelbouw ontwikkelt de inhoud van de module en draagt zorg voor de docenten. De projectcoördinator van SKG-IKOB zorgt voor de organisatie van de opleidingen.
 
Opleidingslocatie
 
Kenniscentrum  Gevelbouw, Einsteinbaan 1 te Nieuwegein,
tenzij in uw bevestiging anders wordt vermeldt.
 
Wanneer start de module Statica?
 
Een module start bij minimaal 18 deelnemers. U kunt zich inschrijven in de wachtkamer. 
De planning voor de module is:
  •  Dinsdagmiddag   9 juni 2020 van 13:00 tot 17:00 uur
  •  Dinsdagmiddag 16 juni 2020 van 13:00 tot 17:00 uur
  •  Dinsdagmiddag 23 juni 2020 van 13.00 tot 17:00 uur
Let op: Vooraf wordt er een lunch van 12.00 uur tot 13.00 uur een aangeboden.
 
Deelname

Aanmelden is mogelijk door het invullen van het inschrijfformulier op de website. Voor aanvang ontvangt u een bevestiging en nadere informatie over de module van de projectcoördinator. Voor het zinvol volgen van de module is een HBO werk- en denkniveau wenselijk.
 
U wilt meer?

Heeft u na het volgen van deze module de smaak te pakken en wilt u meer? Dan zijn aanvullingen binnen de lijn Geveltechniek de modules ‘Materiaal’, ‘Constructie’ en ‘Bouwfysica’ om tot een logisch geheel te komen.

Ook is er voor gevorderden een vervolg op deze module:
‘Geveltechniek Statica vervolg (2)’.
 
Subsidie
 
Om in aanmerking te komen voor subsidie neem voor aanvang contact op met:
  • Stichting OOM als u de CAO Metaalbewerking (Metaalnijverheid / BV11) volgt. Voor meer informatie zie www.oom.nl. U kunt in aanmerking komen voor de PTT regeling
  • Stichting A+O  als u de CAO Metaalindustrie (Grootmetaal / BV10) volgt.  Voor meer informatie zie  www.ao-metalektro.nl
  • SSWT  als u de CAO voor de Timmerindustrie volgt. Voor meer informatie zie www.sswt.nl
Studieverklaring nodig
 
Voor deelname aan de opleiding hoeft u geen bewijs van eerder gevolgde opleidingen te overleggen.
 
Duur
 
U volgt drie dagdelen opleiding op locatie (13:00-17:00 uur). Vooraf wordt er van 12.00 uur tot 13.00 uur een lunch aangeboden.
 
Er wordt daarnaast van u verwacht, dat u tussentijds de stof eigen maakt aan de hand van het lesmateriaal en het naslagwerk ‘Gevels en Statica’.
 
Prijs
 
Deelname aan de module inclusief lesmateriaal kost € 570,- exclusief BTW.
 
Bewijsstuk
 
Deze module bevat geen toetsing. U ontvangt een bewijs van deelname.