Geveltechniek Bouwfysica 2

De continue en  snelle ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en normen  in de bouw met betrekking tot energieneutraal bouwen, luchtdicht bouwen en lichttoetreding met aan de andere zijde de  innovatieve oplossingen die elkaar in snel tempo op (gaan) volgen zorgen ervoor dat een gedegen bouwfysische ondergrond noodzakelijk is.

De gebundelde kennis die het midden kader, van tekenkamer t/m calculatie nodig heeft het is veelal alleen in de advieswereld, de toeleverende industrie beschikbaar. De intensieve samenwerking van het Kennis Centrum Gevelbouw met leden en partnerbedrijven, maakt het mogelijk de laatste ontwikkelingen op de voet te volgen en in deze cursus te verwerken.

De module ‘Bouwfysica’ (2) biedt, in twee dagdelen, een meer gedegen bouwfysische ondergrond en dat vooral ten aanzien van praktijk en berekeningen specifiek voor de gevelbouw.

Er wordt in deze module naast de theorie, nadrukkelijk aandacht besteed aan het behandelen van vraagstukken uit de praktijk. Er wordt deelnemers de mogelijkheid geboden om daarbij vragenstukken en voorbeelden uit de eigen dagelijkse praktijk aan te dragen.

U beschikt na het volgen van deze module, naast de berekeningsmethodieken, ook over een set handige bijbehorende Excel-rekenmodellen.

 Voor wie?

Wilt u verder verdiepen in de bouwfysica en onderwerpen zoals ventilatie en U-waarden? Of heeft u na het volgen van de eerste module ‘Bouwfysica (1)’ behoefte om een stap verder te gaan?

Dan beschikt u als constructeur, engineer,  werkvoorbereider of  vanuit een andere ontwerpende – of (commercieel)  technische functie na het volgen van deze module over meer diepgaande en ook actuele kennis op het gebied van bouwfysica. Daarmee vergroot u uw waarde als gesprekspartner voor opdrachtgevers, adviseurs en architecten.

De opleiding is niet alleen bedoeld voor leden van de VMRG en VKG. Integendeel. De opleidingen van het Kenniscentrum Gevelbouw  zijn (open) opleidingen voor iedereen die een mooie toekomst binnen, of in samenwerking met, de gevelbouw na streeft. 

Inhoud van de module

Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

  • Warmte- en vochttransmissie waarbij na een kort opfrissen van de theoretische achtergronden, de kennis over thermische bouwfysica met name door het oplossen van vraagstukken uit de praktijk wordt overgedragen.
  • Ventilatie met aandacht voor de menselijke fysiologie, gezondheidsaspecten en - vereisten en last but-not-least wensen ten aanzien van comfort
  • U-waarden komen aan de orde met betrekking tot het Bouwbesluit.
  • Berekeningen, waarbij u zelf, met behulp van rekenmodellen, bouwfysische vraagstukken gaat op te lossen. Dit, op basis van actuele vraagstukken uit de praktijk.

Voor het maken van berekeningen dient u zelf een laptop of een ander device mee te nemen met daarop Excel.

Organisatie en docenten

De module wordt verzorgd door een gerenommeerde docent die vanuit eigen kennis, ervaring en visie deelnemers een overzicht geeft van de hedendaagse gevelbouw.

Het Kenniscentrum Gevelbouw ontwikkelt de inhoud van de module en draagt zorg voor de docenten. De projectcoördinator van SKG-IKOB zorgt voor de organisatie van de opleidingen.

Opleidingslocatie  

Kenniscentrum  Gevelbouw, Einsteinbaan 1 te Nieuwegein,
tenzij in uw bevestiging anders wordt vermeldt.

Wanneer start de module Bouwfysica vervolg (2)?

Een module start bij minimaal 18 deelnemers. De geplande data voor deze module zijn:

  • Donderdag 5 maart (13:00-17:00 uur)
  • Donderdag 12 maart (13:00-17:00 uur)

Let op: Vooraf wordt er een lunch van 12.00 uur tot 13.00 uur een aangeboden.

Het eerstvolgende moment om deze module te kunnen volgen zal in het voorjaar van 2020 zijn.

Deelname

Aanmelden is mogelijk door het invullen van het inschrijfformulier op de website. Voor aanvang ontvangt u een bevestiging en nadere informatie over de module van de projectcoördinator.

Voor het zinvol volgen van de module is een HBO werk- en denkniveau wenselijk evenals basiskennis van Excel. Het is wenselijk, maar geen vereiste, om de reguliere cursus Bouwfysica gevolgd te hebben.

U wilt meer?

Heeft u na het volgen van deze module de smaak te pakken en wilt u meer? Dan zijn aanvullingen binnen de lijn Geveltechniek de modules ‘Materiaal’, ‘Constructie’ en ‘Statica’ om tot een logisch geheel te komen.

Subsidie

Om in aanmerking te komen voor subsidie neem voor aanvang contact op met:

  • Stichting OOM als u de CAO Metaalbewerking (Metaalnijverheid / BV11) volgt. Voor meer informatie zie www.oom.nl. U kunt in aanmerking komen voor de PTT regeling
  • Stichting A+O  als u de CAO Metaalindustrie (Grootmetaal / BV10) volgt.  Voor meer informatie zie  www.ao-metalektro.nl
  • SSWT  als u de CAO voor de Timmerindustrie volgt. Voor meer informatie zie www.sswt.nl

Studieverklaring nodig

Voor deelname aan de opleiding hoeft u geen bewijs van eerder gevolgde opleidingen te overleggen.

Duur

U volgt twee dagdelen opleiding op locatie (13:00-17:00 uur).
Vooraf wordt er van 12.00 uur tot 13.00 uur een lunch aangeboden.

Er wordt daarnaast van u verwacht, dat u tussentijds de stof eigen maakt aan de hand van het lesmateriaal.

Prijs

Deelname aan de module inclusief lesmateriaal kost € 570,- exclusief BTW.

Bewijsstuk

Deze module bevat geen toetsing. U ontvangt een bewijs van deelname.