BouwLasten Veilig Aanslaan (BLVA)

Algemeen
Om medewerkers die werkzaam zijn in de bouw te certificeren en nog meer bewust te maken van de gevaren en werkomstandigheden is voor deze doelgroep een nieuwe opleiding ontwikkeld. Deze opleiding is conform de laatste ontwikkeling zoals de Intentieverklaring Governance code “Veiligheid in de Bouw”. Onderdelen die onder andere behandeld worden zijn goede communicatie, een juiste keuze van het hijsgereedschap en het op de juiste wijze aanslaan van lasten. Hijswerkzaamheden en het begeleiden hiervan eist procedures om hijsincidenten zoveel mogelijk te voorkomen.

BLVA E-learning compleet
Met deze cursus leert u in uw eigen tijd de lesstof en maakt u online oefentoetsen. Vervolgens gaat u naar  twee praktijkdagen welke worden afgesloten met een theorie- en praktijkexamen.

Het complete BLVA cursuspakket bestaat uit:

  • Inleiding
  • De voorbereiding
  • De communicatie
  • Het uitvoeren
  • De bouwplaats

BLVA online handboek
Tijdens de digitale cursus heeft u de beschikking over het digitale handboek met alle richtlijnen en examenstof.

BLVA online oefentoetsen
Na het afronden van de BLVA cursus test u uw kennis met behulp van de online oefentoetsen. Oefen zoveel als u wilt. Maak minimaal 2 oefentoetsen. Per toetst heeft u maximaal 45 minuten. Iedere toets bestaat uit 20 vragen, waarvan u minimaal 14 vragen goed dient te beantwoorden.

BVLA Bewijs van deelname
Nadat u geslaagd bent voor de online oefentoets, ontvangt u in uw e- learning het ''bewijs van deelname''  dat uw toegangsbewijs is voor de praktijkdagen.

Praktijkdagen
Tijdens de twee praktijkdagen komt het volgende aan de orde:

  • Theoretische uitleg
  • Praktijkopdrachten uitvoeren onder begeleiding van een trainer
  • Praktijkopdrachten zelf uitvoeren onder toezicht van een trainer
  • Aansluitend het theorie- en praktijkexamen

BLVA Theorie examen
Het theorie examen duurt 45 minuten. U krijgt 20 vragen, waarvan u minimaal 14 vragengoed dient te beantwoorden om te kunnen slagen. U dient geslaagd te zijn voor het theorie examen om deel te kunnen nemen aan het aansluitende praktijk examen.

BLVA Praktijk examen
Het praktijk examen duurt 90 minuten en bestaat uit examenopdrachten, welke vooraf door het exameninstituut zijn bepaald.  U bent geslaagd indien u minimaal het cijfer 6.0 heeft behaald.

BLVA Certificaat
Nadat u geslaagd bent, ontvangt u binnen ca. 3 weken het BLVA certificaat en de BLVA pas in creditcard formaat. Het BLVA certificaat is vijf jaar geldig.

Deelnamebedrag
€ 150,- (ex BTW) Prijs wijzigingen onder voorbehoud

Annuleringsvoorwaarden
Leest u voordat u zich aanmeldt ook de annuleringsvoorwaarden.