VMRG kwaliteitseisen en adviezen

VMRG Kwaliteitseisen en Adviezen  e-learning  nieuw!

 De VMRG Kwaliteitseisen en Adviezen® vormen de basis van het in de markt gewaardeerde VMRG keurmerk.  De kwaliteitseisen en adviezen worden ieder jaar aangepast aan de laatste regelgeving en de technische ontwikkelingen. Na het volgen van deze VMRG e-learning module bent u op de hoogte van alle onderdelen van de actuele VMRG Kwaliteitseisen en Adviezen®.

Voor wie?

Deze e-learning module is geschikt voor een ieder, die in de gevelbouw aan de slag wil gaan of is, en de behoefte heeft aan een goede basis wat betreft de VMRG Kwaliteitseisen en Adviezen®.  

De opleidingen van het Kenniscentrum Gevelbouw  zijn (open) opleidingen voor iedereen die een mooie toekomst binnen, of in samenwerking met, de gevelbouw na streeft.

Inhoud van de module

In de e-learning module worden de ‘VMRG kwaliteitseisen en Adviezen®’ per onderwerp behandeld. Ieder onderwerp wordt afgesloten met een aantal oefenvragen. Zo kunt u zelf beoordelen of u een onderdeel al goed beheerst. U bepaalt zelf uw tempo en de wijze en volgorde waarop u alle onderwerpen doorloopt. Het systeem onthoudt waar u bent gebleven en wat u al heeft behandeld. Heeft u de behoefte een deel van de stof te herhalen? Dat kan ook.

Organisatie

Het kenniscentrum verzorgt de inhoudelijke lesstof en toets- en oefenvragen voor de VMRG e-learning module ‘VMRG Kwaliteitseisen en Adviezen®’.  Zij zorgt er tevens voor dat jaarlijks de inhoud wordt herzien, zodat het voldoet aan de meest recente versie van de ‘VMRG Kwaliteitseisen en Adviezen®’.  Waar modernisering van het lesmateriaal wenselijk is, wordt dit jaarlijks stapsgewijs aangepast.

Deze e-learning module wordt u vanuit het Kennis Centrum Gevelbouw aangeboden zonder winstoogmerk. Licentiegelden worden ingezet om u de opleiding aan te kunnen bieden via Trainingbox van Simac Learning Solutions en het up-to-date houden - en de doorontwikkeling van de lesstof.

Opleidingslocatie     

Niet van toepassing.

Wanneer kunt u starten met de e-learning module?

Zodra uw bedrijf zich heeft aangemeld, beschikt de contactpersoon van uw bedrijf over een aantal licenties en inlogcodes. Een licentie kan eenmalig met een e-mailadres geactiveerd worden.

Deelname

U kunt zich met uw inlogcode melden bij de e-learning module via: kcg.trainingbox2.nl

U wilt meer?

Heeft u na het volgen van deze module de smaak te pakken en wilt u meer? Dan zijn bijvoorbeeld de fysieke opleidingen binnen de lijn Geveltechniek zoals de modules ‘Materiaal’, ‘Constructie’, ‘Statica’ en ‘Bouwfysica’ een goede mogelijkheid om u meer inhoudelijk te verdiepen.  

Subsidie

Om in aanmerking te komen voor subsidie neem voor aanvang contact op met:

  • Stichting OOM als u de CAO Metaalbewerking (Metaalnijverheid / BV11) volgt. Voor meer informatie zie www.oom.nl. U kunt in aanmerking komen voor de PTT regeling
  • Stichting A+O  als u de CAO Metaalindustrie (Grootmetaal / BV10) volgt.  Voor meer informatie zie  www.ao-metalektro.nl
  • SSWT  als u de CAO voor de Timmerindustrie volgt. Voor meer informatie zie www.sswt.nl

Studieverklaring nodig

Voor deelname aan de e-learning module hoeft u geen bewijs van eerder gevolgde opleidingen te overleggen.Voor het volgen van de module gelden geen opleidingsvereisten.

Duur

We adviseren u dit traject binnen 4 maanden af te ronden. Zo vergroot u uw kans op een succesvolle afronding met een certificaat. 

De looptijd van een licentie (inlog voor een deelnemer) is een jaar geldig na de aanmeldingsdatum bedrijf. Daarna verloopt de licentie en wordt het de mogelijkheid om in te loggen beëindigd. Een ongebruikte licentie vervalt aan het einde van het jaar.  

Prijs

Afhankelijk van uw omzet(categorie) of aantal medewerkers kosten licenties per bedrijf:

  • EUR 100 excl BTW per jaar >     3 licenties
  • EUR 150 excl BTW per jaar >     5 licenties
  • EUR 300 excl BTW per jaar >   10 licenties
  • EUR 400 excl BTW per jaar >   20 licenties

Uw bedrijf kan zich per mail aanmelden bij het Secretariaat Kenniscentrum Gevelbouw door een ingevuld exemplaar van het volgende formulier KCG Aanmeldingsformulier e-learning KE&A.pdf te mailen naar info@kenniscentrumgevelbouw.nl.

Na ieder jaar wordt de deelname van een bedrijf automatisch verlengd en ontvangt de contactpersoon van het bedrijf nieuwe licenties met inlogcodes voor het daaropvolgende jaar. Een bedrijf kan deelname beëindigen door uiterlijk een maand voor de jaarlijkse verlenging dit schriftelijk/per mail mede te delen.  

Certificaat

Hoewel, uiteraard, de beheersing van de ‘VMRG kwaliteitseisen en Adviezen®’ het belangrijkste resultaat is van de opleiding, biedt het Kennis Centrum Gevelbouw u de mogelijkheid dit te verzilveren.  Door het behalen van een persoonlijk certificaat op naam kunt u de beheersing van de stof aantonen.

Zodra u denkt dat u de stof voldoende beheerst kunt u digitaal, op een moment dat u schikt, de eindtoets maken. Mocht u de eindtoets de eerste keer niet met een positief resultaat hebben afgesloten, dan heeft u één maal de mogelijkheid om te herkansing.

Heeft u de toets met goed gevolgd doorlopen, dan ontvangt u digitaal uw persoonlijke ‘Certificaat VMRG kwaliteitseisen en Adviezen®’.