Nieuws

Blog van Ben Olde Hartman; FISCALE RAMP

Blog van Ben Olde Hartman Olde Hartman Advies b.v. Lees meer
23-04-2015

Rubriek Ben olde Hartman november 2014 ''Bedrijfsplan''

Rubriek Ben olde Hartman november 2014 ''Bedrijfsplan''. Lees meer
24-11-2014

Nieuwe Vaardigheidstraining Uitvoerder / Montageleider op de planning voor januari 2015!

Nieuwe Vaardigheidstraining Uitvoerder / Montageleider op de planning voor januari 2015! Lees meer
18-11-2014

Rubriek Ben olde Hartman oktober 2014

Rubriek Ben olde Hartman oktober 2014 ''Na regen komt zonneschijn''. Lees meer
06-10-2014

'Nieuw bij het KCG: rubriek Ben olde Hartman

De achtergrond van Ben olde Hartman is naast een bouwkundige ook een bedrijfskundige opleiding. Na tien jaar gewerkt te hebben bij een bouwbedrijf, waarbij alle facetten aan de orde zijn gekomen van het bouwproces, begeleidde hij bij Bouwend Nederland vele bedrijven als het gaat om hun organisatieaanpak en het begeleiden in koop, verkoop, fusie en samenwerking. Sedert 2000 is Ben als zelfstandig adviseur bezig op genoemde gebieden en geeft jaarlijks 20 tot 30 bedrijven een advies. Daarnaast is hij reeds jaren actief als vaste adviseur/commissaris bij diverse bedrijven. Bijvoorbeeld voor de VMRG als docent / adviseur voor de cursus Projectleider. Lees meer
29-09-2014

Nieuw KCG Actueel ''Luchtdicht bouwen''

Comfortabel, energiezuinig en duurzaam bouwen zijn de kernbegrippen in de huidige bouw. Luchtdicht bouwen speelt een belangrijke rol bij het comfort van het gebouw, de energiezuinigheid daarvan en het voorkomen van bouwfysische problemen. Luchtdicht bouwen is geen vrijblijvende zaak meer! Opdrachtgevers eisen steeds vaker dat er luchtdicht wordt gebouwd. Maar waarom moet er luchtdicht worden gebouwd? Wat zijn de ontwikkelingen op dit gebied? Welke eisen gelden er en wat betekent dit voor mijn gevelelement? Hoe krijg ik mijn aansluitdetails dicht? Welke maatregelen moet ik treffen? Welke dichtingen zijn er? En hoe kan de luchtdichtheid tijdens het werk en achteraf worden gecontroleerd? Tijdens deze cursus leert u welke eisen, zowel publiek- als privaatrechtelijk, er gelden en hoe je een luchtdichte aansluiting kunt ontwerpen en realiseren. Lees meer
22-07-2014

Zomervakantie Kennis Centrum Gevelbouw

In verband met de zomervakanties is het Kennis Centrum Gevelbouw gesloten van 4 augustus tot en met 22 augustus, vanaf maandag 25 augustus zijn wij weer bereikbaar. Wij wensen iedereen een mooie zomer! Lees meer
22-07-2014

Nieuw in het KCG aanbod: Coaching

Heeft u ook dat extra duwtje in de rug nodig, dan bent u ook bij het KCG aan het juiste adres. Lees meer
26-05-2014

Nieuw aanbod commerciële praktijktrainingen

Haal het beste uit u zelf en uw medewerkers met onze nieuwe commerciële praktijktrainingen! Lees meer
15-04-2014

Dag van de industrieel verkoper

Waarom Haal uw verkopers uit de stress van achterblijvende orders. Haal uw verkopers uit de dagelijkse routine. Juist nu de parameters in de bouw en industrie op lichtgroen staan. Nu zijn de kansen maximaal aanwezig. In Nederland. In Europa. In de hele wereld! De betere industrieel verkopers uit de gevelbranche pakken nu hun kansen. De aanvallende industrieel verkoper zaait en oogst tegelijk. Deze topverkoper ‘gevel industrie’ verhoogt nu eenparig versneld zijn actieradius. Het Kennis Centrum Gevelbouw is partner van de 'Dag van de Industrieel verkoper' welke georganiseerd wordt door DOOR Training & Coaching. Lees meer
31-03-2014

Hoe zit dat nu precies met de deelcertificaten van "de oude cursus Geveltechniek" en de nieuwe Gevel cursus?

Uitleg over de oude en nieuwe situatie en wat dit inhoudt voor de eerdere behaalde certificaten. Lees meer
31-03-2014

Nieuw: Bouwen aan MVO

MVO is een begrip dat veel gehanteerd wordt maar waar nog maar weinig bedrijven bekend zijn. Met deze cursus kunnen bedrijven en hun medewerkers bekend raken met het begrip MVO en de betekenis en werking van regeling Bouwen aan MVO in het bijzonder. De deelnemer is aan het eind van de training zelfstandig in staat om te starten met een MVO traject op niveau 1 of niveau 2 van de certificatieregeling. Het is duidelijk voor de deelnemer dat de MVO certificatieregeling een instrument is om de MVO inspanningen meetbaar / controleerbaar de maken. De invulling van het daaraan voorafgaande proces van strategiebepaling, planning en uitvoering wordt aan de deelnemende bedrijven zelf overgelaten. Lees meer
31-03-2014

Wij maken ons ‘’warm’’ voor de nieuwe cursus Gevel Bouwfysica Deel I. Doet u mee?

Bouwfysica is "de fysica van de gebouwde omgeving". Deze betreft de fysische aspecten van de gebouwde ruimte en van gebouwconstructies en installaties. De fysische aspecten zijn licht, warmte, lucht, vocht en geluid. De gebouwde ruimte omvat zowel de door mensen gecreëerde buiten- als de binnenruimte. Het binnenklimaat van gebouwen met als doel goede bouwkundige oplossingen, bv. in de vorm van het vermijden van vochtdoorslag en andere vochtschade, van een slecht thermisch en akoestisch comfort, van klachten met betrekking tot het binnenmilieu. Lees meer
25-03-2014

De KCG Academy neemt u veel werk uit handen!

In februari 2013 introduceerde het KCG de KCG Academy, een volledig gedigitaliseerde leeromgeving. Digitalisering is een niet te stoppen ontwikkeling in opleidingenland en de rest van de economie. Vanaf nu kan de KCG Academy ook voor u extra gemak opleveren. Wij bieden een viertal pakketten aan waarmee u inzicht krijgt in de opleidingsgegevens van uw medewerkers, u zelf rapportages kunt samenstellen, trainingen kunt plannen en beheren etc. In de flyer kunt u precies lezen wat deze pakketten inhouden en wat de exacte kosten zijn per pakket per jaar per persoon. Gun u zelf het gemak van het KCG Academy BASIS, PREMIUM, PROFFESIONAL of PREMIUM pakket. Voor meer informatie of een demonstratie Tel. 030-750906 Info@kenniscentrumgevelbouw.nl Lees meer
25-03-2014

Cursus in ontwikkeling. KCG Actueel ''Duurzaamheid van gevels

Heeft u ook vaker gehoord van duurzaamheid, LCA, EPC, BREEAM, LEED, maar weet u niet of niet goed hoe dit alles ontstaan is en gerelateerd is aan elkaar en aan de gevelbouw? En wilt u ook weten hoe u welke instrumenten dient toe te passen en kunt gebruiken? Dan gaat deze cursus u inzicht geven! In studies naar duurzaamheid worden honderden instrumenten geïdentificeerd die ieder op een andere manier de ecologische, economische of sociale dimensies van duurzaamheid meten of evalueren. Daarnaast heeft ieder land haar eigen normen en initiatieven met betrekking tot duurzaam bouwen, eigen databases waaruit men informatie haalt van milieugegevens en eigen keurings- en certificatiesystemen. Het is voor een ieder in de branche belangrijk om te weten wat de minimum eisen zijn om je product op de markt te kunnen brengen en daarnaast om te bepalen hoe men zich binnen de totale markt met gevels en gevelcomponenten kan profileren en onderscheiden. Lees meer
25-03-2014

Commerciele praktijktrainingen uitgebreid.

Het kennis Centrum Gevelbouw organiseert in samenwerking met DOOR Training & Coaching een aantal commerciele cursussen welke perfect aansluiten op de hedendaagse praktijk en het "economische klimaat". Wilt u professioneler omgaan met klanten, klantgerichter en commerciëler gaan denken en gaan werken, schrijf u en uw medewerkers dan nu in. Wij gaan voor uw commercieel succes Lees meer
26-11-2013

Vaardigheidstraining uitvoerder/ montageleider gestart

Vaardigheidstraining uitvoerder / montageleider succesvol van start. 2e cursus van start medio januari 2014. Lees meer
31-10-2013

Adviestraject: Kengetallen Quick Scan

Wat zijn de kengetallen van uw bedrijf t.o.v. de gemiddelde kengetallen van de branche. Zou u ook wel eens willen weten hoe uw huisvestingskosten, accountantskosten, indirecte personeelskosten, bruto marge etc. zich verhouden tot uw omzet, dan helpen wij u hier graag mee middels een Quick Scan. Lees meer
03-10-2013

Investeren in ontwikkeling in crisistijd

Nu investeren, straks oogsten. Juist in crisistijd is investeren in opleidingen meer dan noodzaakelijk. U wilt toch niet achter blijven op concurerende bedrijven. Innovaties staan ook niet stil! Lees meer
30-09-2013

Uitbreiding cursusaanbod KCG

Het Kennis Centrum Gevelbouw heeft haar cursus aanbod per september 2013 aanzienlijk uitgebreid. Lees meer
24-09-2013

‘’Meten en controleren moderne techniek’’

Tijden veranderen zo ook het gebruik van diverse apparatuur in de Gevelbouw. Modernere, vernieuwde versies van allerlei apparaten doen hun intrede, zowel in het dagelijks leven als op de werkvloer. Neem meetinstrumenten, oude exemplaren zijn vaak niet meer afdoende in gebruik. Voor de recentere versies (total station) is er kennis nodig die door regelmatige oefening en de juiste uitleg wordt verkregen. Het Kennis Centrum Gevelbouw organiseert binnenkort hiervoor de cursusdag ‘’Meten en controleren moderne techniek’’, houdt u onze website in de gaten. Lees meer
13-08-2013

Van CPD naar CPR

Op 9 maart 2011 is de Construction Products Regulation (CPR) uitgegeven. Deze verordening voor bouwproducten zal geleidelijk de Construction Products Directive (CPD) gaan vervangen. De overgangstermijn eindigt op 1 juli 2013. Op die datum zal de CPR van kracht worden en zal de huidige situatie met betrekking tot CE-markering enigszins veranderen. Huidige situatie De CPD moet gezien worden als een Europese richtlijn waarin de spelregels beschreven staan met betrekking tot CE-markering voor bedrijven die producten op de markt brengen waarvoor een geharmoniseerde productnorm (hEN) bestaat. Voor vliesgevels (NEN-EN 13830) en voor ramen en deuren (NEN-EN 14351-1) zijn deze normen reeds jaren gepubliceerd. Voor brandwerende ramen en deuren is prEN 16034 in ontwikkeling en ook voor deze productgroep zal CE-markering op termijn een verplichting gaan worden. Door uniforme Europese richtlijnen (CPD) en de Europese test- en classificatiemethoden zoals beschreven in de hEN wordt het handelsverkeer van bouwproducten in Europa vergemakkelijkt. Wat gaat er veranderen? Door het van kracht worden van de CPR wordt de status van de CPD als richtlijn omgezet naar Europese regelgeving, waardoor het voor alle producenten in de Europese lidstaten verplicht wordt om de CPR te implementeren. Het KCG heeft hiervoor de workshop“Van CPD naar CPR” CE-markering & DoP-verklaringen ontwikkelt. Lees meer
12-08-2013

KCG Actueel cursussen in ontwikkeling

Binnen KCG Actueel werken wij momenteel aan het opzetten van enkele nieuwe cursussen. Lees meer
03-06-2013

Gebruik gevolgklassen en veiligheidsklassen

Een veel voorkomend punt is dat de termen "veiligheidsklasse" uit NEN 6700 en de "gevolgklassen" (Consequence Classes, CC) uit de Eurocodes in de praktijk soms verkeerd worden geïnterpreteerd. Lees meer
03-04-2013

U-waarde verlaagd

Per 1 maart 2013 is de verlaging van de u-waarde van ramen, deuren, kozijnen en ... Lees meer
01-03-2013

Nieuwe website van KCG live

In februari 2013 is de nieuwe website van het Kenniscentrum Gevelbouw live gegaan. Dit is ... Lees meer
31-01-2013