Adviestraject: Kengetallen Quick Scan

03 oktober 2013

Wat zijn de kengetallen van uw bedrijf t.o.v. de gemiddelde kengetallen van de branche.

Zou u ook wel eens willen weten hoe uw huisvestingskosten, accountantskosten, indirecte personeelskosten, bruto marge etc. zich verhouden tot uw omzet, dan helpen wij u hier graag mee middels een Quick Scan.