Hoe zit dat nu precies met de deelcertificaten van "de oude cursus Geveltechniek" en de nieuwe Gevel cursus?

31 maart 2014

Waarschijnlijk heeft u het al gelezen of gehoord. Het Kennis Centrum Gevelbouw is bezig om zijn ''oude'' cursus Geveltechniek in een andere vorm te gieten. In de vernieuwde versie hebben we het over de cursus Gevel. Ook deze cursus bestaat uit vier ''hoofd'' onderdelen. Ook komt er hiernaast nog een Gevel aanvullende cursussen (verdiepingsslag, we hebben het bij Gevel over deel I en deel II).

Voor Kandidaten die in de ''oude'' vorm nog een deelcertificaat hebben behaald heeft dit geen consequenties. Het oude deelcertificaat telt gewoon mee voor het diploma. De nieuwe gevel cursus heeft wellicht geen eindexamen maar wel een case welke door de docent wordt beoordeeld. Hieruit zal blijken of de kandidaat het cursusmateriaal heeft begrepen en dit ook daadwerkelijk correct kan toepassen. Aan de hand van dit eindoordeel ontvangt een kandidaat een certificaat of getuigschrift.