Nieuw: Bouwen aan MVO

31 maart 2014

MVO is een begrip dat veel gehanteerd wordt maar waar nog maar weinig bedrijven bekend zijn. Met deze cursus kunnen bedrijven en hun medewerkers bekend raken met het begrip MVO en de betekenis en werking van regeling Bouwen aan MVO in het bijzonder.

De deelnemer is aan het eind van de training zelfstandig in staat om te starten met een MVO traject op niveau 1 of niveau 2 van de certificatieregeling. Het is duidelijk voor de deelnemer dat de MVO certificatieregeling een instrument is om de MVO inspanningen meetbaar / controleerbaar de maken. De invulling van het daaraan voorafgaande proces van strategiebepaling, planning en uitvoering wordt aan de deelnemende bedrijven zelf overgelaten.

Het Kennis Centrum Gevelbouw organiseert op 21 mei de cursus Bouw aan MVO (2e cursusdag op 5 juni).

Voor meer info en inschrijven Bouwen aan MVO.