U-waarde verlaagd

01 maart 2013

Per 1 maart 2013 is de verlaging van de u-waarde van ramen, deuren, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen in een scheidingsconstructie in het Bouwbesluit doorgevoerd. De u-waarde is daarmee verlaagd van 2,2 W/m2K naar 1,65 W/m2K.

De exacte tekst in het bouwbesluit is te lezen via www.bouwbesluitonline.nl bij Bouwbesluit 2012, onder Hoofdstuk 5 Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van energiezuinigheid en milieu, nieuwbouw. Bij Afdeling 5.1 Energiezuinigheid, nieuwbouw staat bij artikel 5.3:

‘… in het vierde lid van artikel 5.3 is de warmtedoorgangscoëfficiënt (U waarde) van ten hoogste 2,2 W/m2.K bij Stb. 2013, 75, aangescherpt naar 1,65 W/m2.K. Met dit nieuwe voorschrift. wordt invulling gegeven aan een toezegging aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2011/2012, 32 757, nr.40). Uit praktisch oogpunt is het noodzakelijk dat gedeelten van de uitwendige scheidingsconstructie niet hoeven te zijn geïsoleerd. Er moet immers gelegenheid zijn om bijvoorbeeld een ventilatierooster aan te brengen. Daarom bepaalt het vijfde lid dat een zeer beperkt gedeelte van de uitwendige scheidingsconstructie niet aan deze eis behoeft te voldoen. Het gaat om een oppervlakte die niet groter is dan 2% van de gebruiksoppervlakte (zie begripsbepalingen artikel 1.1) van de gebruiksfunctie.’

Met deze wijziging zal de berekeningen van de u-waarde van de gevel een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Haal je de eis net wel of net niet? Het Kennis Centrum Gevelbouw is daarom voornemens om in de eerste helft van dit jaar een cursus KCG Actueel in te plannen om deze u-waarde berekeningen aan u uit te leggen. Wij zullen u informeren zodra deze cursus ingepland is zodat u zich kunt aanmelden.

Mocht u op problemen stuiten door deze wijziging neem dan contact op met de Helpdesk van het Kennis Centrum Gevelbouw.