Van CPD naar CPR

12 augustus 2013

Op 9 maart 2011 is de Construction Products Regulation (CPR) uitgegeven. Deze verordening voor bouwproducten zal geleidelijk de Construction Products Directive (CPD) gaan vervangen. De overgangstermijn eindigt op 1 juli 2013. Op die datum zal de CPR van kracht worden en zal de huidige situatie met betrekking tot CE-markering enigszins veranderen.

Huidige situatie
De CPD moet gezien worden als een Europese richtlijn waarin de spelregels beschreven staan met betrekking tot CE-markering voor bedrijven die producten op de markt brengen waarvoor een geharmoniseerde productnorm (hEN) bestaat. Voor vliesgevels (NEN-EN 13830) en voor ramen en deuren (NEN-EN 14351-1) zijn deze normen reeds jaren gepubliceerd. Voor brandwerende ramen en deuren is prEN 16034 in ontwikkeling en ook voor deze productgroep zal CE-markering op termijn een verplichting gaan worden.
Door uniforme Europese richtlijnen (CPD) en de Europese test- en classificatiemethoden zoals beschreven in de hEN wordt het handelsverkeer van bouwproducten in Europa vergemakkelijkt.

Wat gaat er veranderen?
Door het van kracht worden van de CPR wordt de status van de CPD als richtlijn omgezet naar Europese regelgeving, waardoor het voor alle producenten in de Europese lidstaten verplicht wordt om de CPR te implementeren.

Het KCG heeft hiervoor de workshop“Van CPD naar CPR” CE-markering & DoP-verklaringen ontwikkelt.